CoG

Újszövetség Csia Lajos fordításában

 

AZ ÖRÖMHÍR MÁTÉ SZERINT
AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT
AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT
AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT
APOSTOLOK CSELEKEDETEI
PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE A KORINTUSIAKHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ
PÁL LEVELE A GALATÁKHOZ
PÁL LEVELE AZ EFÉZUSIAKHOZ
PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ
PÁL LEVELE A KOLOSSZÉIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE A TESSZALONIKAIAKHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE A TESSZALONIKAIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTEUSHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTEUSHOZ
PÁL LEVELE TITUSZHOZ
PÁL LEVELE FILEMONHOZ
LEVÉL A HÉBEREKHEZ
JAKAB LEVELE
PÉTER ELSŐ LEVELE
PÉTER MÁSODIK LEVELE
JÁNOS ELSŐ LEVELE
JÁNOS MÁSODIK LEVELE
JÁNOS HARMADIK LEVELE
JÚDÁS LEVELE
JELENÉSEK KÖNYVE

FÜGGELÉK - Csia Lajos: A Római Levél fõbb fogalmai

Letöltés egyben (zip=585k)